วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมโครงการจิตอาสา”เราทำความดีด้วยใจ” การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดศรีมงคลเหนือครบ และการทาสีสะพานข้ามห้วยมุก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมโครงการจิตอาสา”เราทำความดีด้วยใจ” การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดศรีมงคลเหนือครบ และการทาสีสะพานข้ามห้วยมุก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)