นายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมนายเกษม รัตนบุรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนายวินัย รัญดร พัฒนาการอำเภอดอนดาล เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ สำหรับการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ มียอดเงินโดยเสด็จพระราชกุศล จำนวน 2,522,850 บาท ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้ร่วมทำบุญมหากุศลด้วยกันในครั้งนี้

พช.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบึง นครราชสีมา วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561 ณ พระอารามหลวง วัดบึง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา คณะผู้บริหาร และข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้นายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมนายเกษม รัตนบุรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนายวินัย รัญดร พัฒนาการอำเภอดอนดาล เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ สำหรับการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ มียอดเงินโดยเสด็จพระราชกุศล จำนวน 2,522,850 บาท ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้ร่วมทำบุญมหากุศลด้วยกันในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)