วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ทั้ง 3 ท่าน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ได้มามอบแนวทางการปฎิบัติงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล กระทรวง/กรม และจังหวัด แก่หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ พื้นที่อำเภอดงหลวง ทั้งนี้นายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมอำเภอดงหลวง

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ทั้ง 3 ท่าน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ได้มามอบแนวทางการปฎิบัติงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล กระทรวง/กรม และจังหวัด แก่หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ พื้นที่อำเภอดงหลวง ทั้งนี้นายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมอำเภอดงหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)