วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุระชาติ พรหมดิเรก หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน”โครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี จังหวัดมุกดาหาร” ณ บ้านผึ่งแดด หมู่ที่ ๒ ตำบลผึ่งแดด​ อำเภอเมือง​มุกดาหาร และได้บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ หมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที่ ๗ อำเภอ ๒๐ หมู่บ้าน ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีการเผยแพร่ผ่านทางสื่อต่าง ๆ อาทิ สถานีโทรทัศน์ส่วนกลาง(ทีวีดิจิทัล) เคเบิลทีวีท้องถิ่น สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง/ท้องถิ่น Billboard สื่อทีวี Led Platform และสื่อออนไลน์ โดยคาดว่าจะเผยแพร่ ออกอากาศได้ ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๔.๓๐ น.
นายสุระชาติ พรหมดิเรก หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน”โครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี จังหวัดมุกดาหาร” ณ บ้านผึ่งแดด หมู่ที่ ๒ ตำบลผึ่งแดด​ อำเภอเมือง​มุกดาหาร และได้บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ หมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที่ ๗ อำเภอ ๒๐ หมู่บ้าน
ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีการเผยแพร่ผ่านทางสื่อต่าง ๆ อาทิ สถานีโทรทัศน์ส่วนกลาง(ทีวีดิจิทัล) เคเบิลทีวีท้องถิ่น สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง/ท้องถิ่น Billboard สื่อทีวี Led Platform และสื่อออนไลน์ โดยคาดว่าจะเผยแพร่ ออกอากาศได้ ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

(Visited 1 times, 1 visits today)