วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติราชการแก่ จนท.พช.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนางกานต์พิชชา สุธีรวิชญนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๕.๓๐ น.
นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติราชการแก่ จนท.พช.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนางกานต์พิชชา สุธีรวิชญนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)