วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ทีมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดมุกดาหาร โดยนายสุระชาติ พรหมดิเรก หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าทีมติดตามฯ พร้อมด้วยนางสาวสมจิต บุทธิจักร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร นายเพ็ชรอาทิตย์ บัวส่อง ครูพนักงานราชการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร และนางสาวรักชนก โพธิสาร นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ได้ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ณ บ้านผึ่งแดด ม.๒ ต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๐๐ น.
ทีมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดมุกดาหาร โดยนายสุระชาติ พรหมดิเรก หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าทีมติดตามฯ พร้อมด้วยนางสาวสมจิต บุทธิจักร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร นายเพ็ชรอาทิตย์ บัวส่อง ครูพนักงานราชการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร และนางสาวรักชนก โพธิสาร นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ได้ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ณ บ้านผึ่งแดด ม.๒ ต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)