วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เข้าพบและแนะนำตัว ต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา และนายสุวิทย์ จันทร์หวร) เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติราชการ และแสดงความยินดีในโอกาสที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหา

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เข้าพบและแนะนำตัว ต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา และนายสุวิทย์ จันทร์หวร) เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติราชการ และแสดงความยินดีในโอกาสที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหา

(Visited 1 times, 1 visits today)