วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๔๐ น. ณ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อม หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และภาคีเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ นายศุภกร มูลสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ในโอกาสที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๔๐ น. ณ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อม หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และภาคีเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ นายศุภกร มูลสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ในโอกาสที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)