วันที่ 5 ต.ค.2561 เวลา 15.00 น. ณ อาคาร ชาเลนเจอร์ 3 เมืองทองธานี จ.นนทบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง ในการนี้นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมร้านนิทรรศการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 5 ต.ค.2561 เวลา 15.00 น. ณ อาคาร ชาเลนเจอร์ 3 เมืองทองธานี จ.นนทบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง ในการนี้นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมร้านนิทรรศการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)