วันที่ 5 ต.ค.2561 นายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พบปะ เยี่ยมชม และให้กำลังใจหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว บ้านภูและบ้านหนองหล่ม ในการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งบูธของฝากของที่ระลึก Signature และบูธชวนชิม ณ อาคารชาแลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันที่ 5 ต.ค.2561 นายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พบปะ เยี่ยมชม และให้กำลังใจหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว บ้านภูและบ้านหนองหล่ม ในการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งบูธของฝากของที่ระลึก Signature และบูธชวนชิม ณ อาคารชาแลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)