27 กันยายน 2561 เวลา 18.00-20.30 น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนาจังหวัดมุกดาหารครบรอบ 36 ปี และเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั้ง 7 อำเภอ 20 หมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ในการนี้นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน มีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากกว่า 3,200 คน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

27 กันยายน 2561 เวลา 18.00-20.30 น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนาจังหวัดมุกดาหารครบรอบ 36 ปี และเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั้ง 7 อำเภอ 20 หมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ในการนี้นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน มีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากกว่า 3,200 คน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)