26 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมีนางรำจากชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จาก 7 อำเภอ 20 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 1,000 คน ได้รำบวงสรวง “ตำนานเมืองมุกดาหาร” หน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาสวันสถาปนาจังหวัดมุกดาหารครบรอบ 36 ปี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน(นายอาจณรงค์ สัตยพานิช) พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร(นางสาวศศิธร ปัญญาไว) และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

26 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมีนางรำจากชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จาก 7 อำเภอ 20 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 1,000 คน ได้รำบวงสรวง “ตำนานเมืองมุกดาหาร” หน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาสวันสถาปนาจังหวัดมุกดาหารครบรอบ 36 ปี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน(นายอาจณรงค์ สัตยพานิช) พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร(นางสาวศศิธร ปัญญาไว) และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

(Visited 1 times, 1 visits today)