11 ก.ย.61 พช.มุกดาหาร ร่วมประชุมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

11 ก.ย.61 พช.มุกดาหาร ร่วมประชุมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(Visited 1 times, 1 visits today)