วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน 36 ปีจังหวัดมุกดาหาร และเส้นทางท่องเที่ยวไหว้พญานาค 9 องค์ระดับจังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์ 36 กิจกรรม 36 ปีจังหวัดมุกดาหาร ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้รับทราบ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหาร ในการนี้นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมการแถลงข่าว โดยได้ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการเปิดตัวหมู่บ้าน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน 36 ปีจังหวัดมุกดาหาร และเส้นทางท่องเที่ยวไหว้พญานาค 9 องค์ระดับจังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์ 36 กิจกรรม 36 ปีจังหวัดมุกดาหาร ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้รับทราบ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหาร ในการนี้นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมการแถลงข่าว โดยได้ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการเปิดตัวหมู่บ้าน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)