6 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมภูผาเทิบ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมส่วนราชการหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาจังหวัดมุกดาหาร ครบรอบ 36 ปี ในการนี้นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบให้นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมทีมงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดรายละเอียดการจัดกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เนื่องในวาระครบรอบ 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร

6 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมภูผาเทิบ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมส่วนราชการหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาจังหวัดมุกดาหาร ครบรอบ 36 ปี ในการนี้นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบให้นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมทีมงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดรายละเอียดการจัดกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เนื่องในวาระครบรอบ 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)