วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น.นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนผู้แทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร นายสุหฤทธิ์ ชาญวนังกูร ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม สกลนคร มุกดาหาร และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมการแถลงข่าวการจัดงาน 36 ปี มุกดาหาร เนื่องในวาระครบรอบ 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 – 27 กันยายน 2561 นี้ และประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวไหว้พญานาค 9 องค์ และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดมุกดาหารเพิ่มขึ้น อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น.นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนผู้แทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร นายสุหฤทธิ์ ชาญวนังกูร ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม สกลนคร มุกดาหาร และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมการแถลงข่าวการจัดงาน 36 ปี มุกดาหาร เนื่องในวาระครบรอบ 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 – 27 กันยายน 2561 นี้ และประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวไหว้พญานาค 9 องค์ และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดมุกดาหารเพิ่มขึ้น อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)