9 ส.ค.2561 เวลา 09.30 น. นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2561 ผ่านระบบ TV พช. จากห้องประชุม 5001ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุม พช.มุกดาหาร

9 ส.ค.2561 เวลา 09.30 น. นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2561 ผ่านระบบ TV พช. จากห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุม พช.มุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)