7 สิงหาคม 2561 นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรมที่ 4 พัฒนาปราชญ์ชุมชนและเยาวชน OTOP สู่การเป็นนักเล่าเรื่องชุมชน โดยโครงการจะดำเนินการในระหว่างวันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องมรกต โรงแรมพลอยพาเลซ จ.มุกดาหาร กลุ่มเป้าหมายได้แก่ บ้านภู อ.หนองสูง และบ้านหนองหล่ม อ.ดอนตาล จำนวนอำเภอละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 40 ค

7 สิงหาคม 2561 นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรมที่ 4 พัฒนาปราชญ์ชุมชนและเยาวชน OTOP สู่การเป็นนักเล่าเรื่องชุมชน โดยโครงการจะดำเนินการในระหว่างวันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องมรกต โรงแรมพลอยพาเลซ จ.มุกดาหาร กลุ่มเป้าหมายได้แก่ บ้านภู อ.หนองสูง และบ้านหนองหล่ม อ.ดอนตาล จำนวนอำเภอละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 40 ค

(Visited 1 times, 1 visits today)