วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอตามโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอระดับจังหวัด โดยโครงการจะดำเนินการระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องแก้วมุกดา โรงแรมพลอยพาเลซ จ.มุกดาหาร

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอตามโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอระดับจังหวัด โดยโครงการจะดำเนินการระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องแก้วมุกดา โรงแรมพลอยพาเลซ จ.มุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)