๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด โดยมีตัวแทนจากภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมเป็นคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการประกวดตามแนวทางที่กำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด โดยมีตัวแทนจากภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมเป็นคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการประกวดตามแนวทางที่กำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)