๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายเกษม รัตนบุรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมนายเทพารักษ์ ทับพวง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ดำเนินการแนะนำการจัดทำระบบจัดซื้อจัดจ้าง E-biding ให้กับพัฒนาการอำเภอ และพัฒนากร ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายเกษม รัตนบุรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมนายเทพารักษ์ ทับพวง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ดำเนินการแนะนำการจัดทำระบบจัดซื้อจัดจ้าง E-biding ให้กับพัฒนาการอำเภอ และพัฒนากร ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)