๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบแนวทางการดำเนินงานสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศฯ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสารสนเทศสัมมาชีพระดับจังหวัด โดยมี นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบแนวทางการดำเนินงานสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศฯ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสารสนเทศสัมมาชีพระดับจังหวัด โดยมี นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)