12 ก.ค.61 เวลา 09.30 น.ณ บ.พังแดง ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานส่งมอบบ้าน”บ้านสร้างสุข มุกดาหาร 36 ปี” หลังที่ 4 ให้ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ปี 2561 (36 ปีมุกดาหาร:36 ครัวเรือน) ทั้งนี้นางสาวศศิธร ปัญญาไว พจ.มุกดาหาร มอบนายสุระชาติ พรหมดิเรก หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯเข้าร่วมกิจกรรม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารร่วมกับเครือข่าย กทบ.จังหวัดมุกดาหาร ภายใต้การนำของนายสามารถ แสนสุข ประธานเครือข่ายฯ ได้สนับสนุนวัสดุปัจจัยการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย ผ่านกองทุนช่วยเหลือผู้ยากจนฯ จังหวัดมุกดาหาร วงเงินจำนวน 5,000 บาท ในการนี้ทีมงาน สพอ.ดงหลวงเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมด้วย

12 ก.ค.61 เวลา 09.30 น.ณ บ.พังแดง ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานส่งมอบบ้าน”บ้านสร้างสุข มุกดาหาร 36 ปี” หลังที่ 4 ให้ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ปี 2561 (36 ปีมุกดาหาร:36 ครัวเรือน) ทั้งนี้นางสาวศศิธร ปัญญาไว พจ.มุกดาหาร มอบนายสุระชาติ พรหมดิเรก หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯเข้าร่วมกิจกรรม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารร่วมกับเครือข่าย กทบ.จังหวัดมุกดาหาร ภายใต้การนำของนายสามารถ แสนสุข ประธานเครือข่ายฯ ได้สนับสนุนวัสดุปัจจัยการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย ผ่านกองทุนช่วยเหลือผู้ยากจนฯ จังหวัดมุกดาหาร วงเงินจำนวน 5,000 บาท ในการนี้ทีมงาน สพอ.ดงหลวงเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)