๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมและฝึกปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานการเงิน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรม จากสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมและฝึกปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานการเงิน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรม จากสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)