11 ก.ค.61 14.00 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบให้นายสุระขาติ พรหมดิเรก หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยกำหนดดำเนินการในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 07:00 น. ณ ชั้น 1 หอแก้วมุกดา โดยมีนายสันธาน สร้อยสำโรง ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม

11 ก.ค.61 14.00 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบให้นายสุระขาติ พรหมดิเรก หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยกำหนดดำเนินการในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 07:00 น. ณ ชั้น 1 หอแก้วมุกดา โดยมีนายสันธาน สร้อยสำโรง ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม

(Visited 1 times, 1 visits today)