วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)