13 มีนาคม 2561 เวลา 13.45 น. นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม จนท.ผู้รับผิดชอบ จปฐ.ระดับอำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการอัปโหลดข้อมูล จปฐ.รอบสุดท้ายระหว่างวันที่ 15,16,17 มี.ค.2561 ณ ห้องประชุม สพจ.มุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

13 มีนาคม 2561 เวลา 13.45 น. นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม จนท.ผู้รับผิดชอบ จปฐ.ระดับอำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการอัปโหลดข้อมูล จปฐ.รอบสุดท้ายระหว่างวันที่ 15,16,17 มี.ค.2561 ณ ห้องประชุม สพจ.มุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)