12 มีนาคม 2561 เวลา นางศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเตรียมงานการจัดมหกรรม OTOP ในระหว่างวันนี้ 20-24 มีนาคม 2561 ณ บริเวณลานด้านหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และการจัดงานสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ในระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2561 ณ ด้านในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขามุกดาหาร โดยมีนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมฯ เป็นผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมในการเตรียมการดำเนินงานทั้ง 2 โครงการ ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

12 มีนาคม 2561 เวลา นางศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเตรียมงานการจัดมหกรรม OTOP ในระหว่างวันนี้ 20-24 มีนาคม 2561 ณ บริเวณลานด้านหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และการจัดงานสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ในระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2561 ณ ด้านในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขามุกดาหาร โดยมีนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมฯ เป็นผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมในการเตรียมการดำเนินงานทั้ง 2 โครงการ ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)