๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางกชกร นุชิต นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมว่าที่ร้อยตรีสมนึก จิตอามาตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินรายการเช้านี้ที่มุกดาหาร โดยเป็นการดำเนินรายการโดยนักจัดรายการเครือข่ายภาครัฐ ในการนำ ความรู้และงานในหน้าที่ บทบาทภารกิจของภาคส่วนราชการถ่ายทอดให้พี่น้องประชาชนชาวมุกดาหารได้รับทราบ ซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ทางสวท.มุกดาหาร ความถี่ ๙๙.๒๕ เมกะเฮริต และถ่ายทอดสดทางเฟสบุค (แฟนเพจ สวท.มุกดาหาร)

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร  นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางกชกร นุชิต นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมว่าที่ร้อยตรีสมนึก จิตอามาตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินรายการเช้านี้ที่มุกดาหาร โดยเป็นการดำเนินรายการโดยนักจัดรายการเครือข่ายภาครัฐ ในการนำ  ความรู้และงานในหน้าที่ บทบาทภารกิจของภาคส่วนราชการถ่ายทอดให้พี่น้องประชาชนชาวมุกดาหารได้รับทราบ  ซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ทางสวท.มุกดาหาร  ความถี่ ๙๙.๒๕ เมกะเฮริต และถ่ายทอดสดทางเฟสบุค (แฟนเพจ สวท.มุกดาหาร)

(Visited 1 times, 1 visits today)