๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑

(Visited 1 times, 1 visits today)