9 มีนาคม 2561 เวลา 14.20น. นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 11 เยี่ยมชม พร้อมให้คำแนะนำการขับเคลื่อนงานหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปเป็นของฝากของที่ระลึก ในงานมหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รองรับการท่องเที่ยว ตามโครงการท่องเที่ยวสนุกสุขใจด้วย Smart Village Smart Otop จัดงานระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2561 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขามุกดาหาร โดยมีนางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้ากลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับ

9 มีนาคม 2561 เวลา 14.20น. นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 11 เยี่ยมชม พร้อมให้คำแนะนำการขับเคลื่อนงานหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปเป็นของฝากของที่ระลึก ในงานมหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รองรับการท่องเที่ยว ตามโครงการท่องเที่ยวสนุกสุขใจด้วย Smart Village Smart Otop จัดงานระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2561 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขามุกดาหาร โดยมีนางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้ากลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)