๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น.นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๑๑ (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ) เป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรมศพ นางสวนสวรรค์ วังวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ที่เสียชีวิตเมื่อเช้าวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร โดยนางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกอำเภอ พนักงานลูกจ้างในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพ ณ บ้านเหล่าน้อย ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น.นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๑๑ (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ) เป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรมศพ นางสวนสวรรค์ วังวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  ที่เสียชีวิตเมื่อเช้าวันที่ ๗ มีนาคม  ๒๕๖๑ ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร โดยนางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย  พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกอำเภอ พนักงานลูกจ้างในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพ ณ บ้านเหล่าน้อย ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)