วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มองค์กร และสื่อมวลชนร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ ทั้งนี้ นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดมหกรรมในครั้งนี้ ซึ่งกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขามุกดาหาร

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มองค์กร และสื่อมวลชนร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ ทั้งนี้ นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดมหกรรมในครั้งนี้ ซึ่งกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขามุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)