๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พร้อมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง”กองทุนแม่ของแผ่นดินและการเอาชนะตนเอง” ให้กับผู้เข้าค่ายในนำไปประพฤติปฏิบัติในการเฝ้าระวังและร่วมกันป้องการการแพร่ระบาดของยาเสพติด ณ ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร  และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พร้อมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง”กองทุนแม่ของแผ่นดินและการเอาชนะตนเอง”  ให้กับผู้เข้าค่ายในนำไปประพฤติปฏิบัติในการเฝ้าระวังและร่วมกันป้องการการแพร่ระบาดของยาเสพติด ณ ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)