๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอและ นว.พช.ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องแก้วมุกดา โรงแรมพลอยพาเลซ อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น.นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอและ นว.พช.ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องแก้วมุกดา โรงแรมพลอยพาเลซ อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)