๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมชี้แจงและลงนามคำรับรองการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นว.พช.และข้าราชการในสังกัด ณ ห้องแก้วมุกดา โรงแรมพลอยพาเลซ อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมชี้แจงและลงนามคำรับรองการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นว.พช.และข้าราชการในสังกัด ณ ห้องแก้วมุกดา โรงแรมพลอยพาเลซ อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)