วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมนายชัยพร เขิมขันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 2

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น.ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/ผอ.รมน.จ.มุกดาหาร ให้การต้อนรับ พล.ต.ชลิต พวงมาลีประดับ ผช.จเร.กอ.รมน. และคณะและร่วมประชุมเพื่อรับการตรวจการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ทั้งนี้นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมนายชัยพร เขิมขันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 2

(Visited 1 times, 1 visits today)