ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น.ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ประจำปี 2561 จังหวัดมุกดาหารโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด คณะตุลาการ อัยการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด มุกดาหารและคณะ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ ผู้บริหาร อปท. ในพื้นที่ ข้าราชการจากส่วนราชการต่างๆ และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี ณ บริเวณศาลหลักเมืองมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และในเวลา 09.00 น. เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 ทั้งนี้นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หน.กง.ยุทธศาสตร์ฯ พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธี

13 สิงหาคม 2561 10:43 น.

นางสาวศศิธร ปัญญาไว

พัฒนาการจังหวัดมุกดาหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลี่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

13 August 2018 /

16:33 น.

วันทึ่ 9 สิงหาคม 2561 นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอดงหลวง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ "สตรีสมวัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน " (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรั) ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านก้านเหลืองดง ม. 4 ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โดยมีทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ผู้นำสตรีตำบลหนองแคน ให้การต้อนรับ

13 August 2018 /

16:20 น.

วันทึ่ 8 สิงหาคม 2561 นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอดงหลวง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ "สตรีสมวัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน " (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรั) ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนทัน ม.2 ต.ชะโนดน้อย .ดงหลวง จ.มุกดาหาร โดยมีทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ผู้นำสตรีตำบลชะโนดน้อย ให้การต้อนรับ

13 August 2018 /

16:18 น.

จัดซื้อจัดจ้าง

Variety