ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์

พัฒนาการจังหวัดมุกดาหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

กรมการพัฒนาชุมชน

ข่าว พช.เมืองมุกดาหาร...๑๐ พ.ย.๖๐ นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยนางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหารตรวจเยี่ยมการลงทะเบียนตลาดประชารัฐ ณ ศูนย์ดำรงค์ธรรมอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนางสาวพิณพิชญา ก่อคุณ พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร และนางสาวสุกัญญา พัฒน์พิบูลย์ ปลัดอำเภอประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองมุกดาหาร ให้การต้อนรับและมีกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มสัมมาชีพชุมชนและประชาชน ได้มาลงเบียนตลาดประชารัฐ อย่างต่อเนื่อง

10 November 2017 /

14:29 น.

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

จัดซื้อจัดจ้าง