ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ มอบหมายให้ นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานคัดเลือกฯ พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมประเมินผลการดำเนินงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ร่วมให้ข้อมูลและต้อนรับโดยภาคเช้า ณ บ้านคำชะอี หมู่ที่ ๔ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร และภาคบ่าย ณ บ้านแวงใหม่ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

24 มิถุนายน 2561 16:24 น.

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมนางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร และคณะกรรมการฯ ร่วมประเมินผลการดำเนินงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ร่วมให้ข้อมูลและต้อนรับโดยภาคเช้า ณ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร และภาคบ่าย ณ บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๔ ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย

21 มิถุนายน 2561 09:41 น.

นางสาวศศิธร ปัญญาไว

พัฒนาการจังหวัดมุกดาหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

Database Error

Error establishing a database connection

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

จัดซื้อจัดจ้าง

Variety