ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นางสาวศศิธร ปัญญาไว

พัฒนาการจังหวัดมุกดาหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออกหน่วยให้บริการ "จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จ.มุกดาหาร ครั้งที่ 6/2561 และประธานพิธีเปิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ในพื้นที่ ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โดยมี ปลัดจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งนายอำเภอดงหลวง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมในพิธีเปิดและกิจกรรมภายในงานโดยจำนวนมาก ณ โรงเรียนบ้านสานแว้ ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

21 March 2018 /

23:44 น.

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

จัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารอื่นๆ