ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา๐๗.๓๐ น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีเรือนจำจังหวัดมุกดาหารเป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็น และนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหาร อปท. องค์กรเอกชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบให้นายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

23 พฤษภาคม 2561 09:08 น.

นางสาวศศิธร ปัญญาไว

พัฒนาการจังหวัดมุกดาหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

จัดซื้อจัดจ้าง