ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดมุกดาหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

21 กันยายน 2560 / 10.34 น.

๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมสนับสนุนปัจจัยการประกอบอาชีพ งบประมาณ ๖,๒๐๐ บาท และสนับสนุนครัวเรือนยากจนตามโครงการสัมมาชีพชุมชน จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณียากจน เจ็บป่วย พิการอนาถา จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ [...]

21 กันยายน 2560 / 10.32 น.

๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมสนับสนุนปัจจัยการประกอบอาชีพ งบประมาณ ๖,๖๐๐ บาท และสนับสนุนครัวเรือนยากจนตามโครงการสัมมาชีพชุมชน จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณียากจน เจ็บป่วย พิการอนาถา จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ [...]

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

29 สิงหาคม 2560 / 15.53 น.

สอบราคาจ้างผลิต สารคดี สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รองรับการท่องเที่ยว โครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) สู่สากล กิจกรรท่องเที่ยว สนุก สุขใจด้วย Smart Village Smart OTOP

ดาวน์โหลด

18 สิงหาคม 2560 / 10.39 น.

โ่ครงการจ้างออกแบบและจัดทำมาสคอตหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รองรับการท่องเที่ยวโครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม)

ดาวน์โหลด

18 สิงหาคม 2560 / 10.33 น.

โครงการจ้างออกแบบและจัดทำ Brand หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รองรับการท่องเที่ยวโครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม)

ลิงค์แบนเนอร์