ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

8 ม.ค.61 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ฝ่ายเลขานุการจัดประกวดของดี 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2561 จัดประชุมเตรียมการประกวดของดี 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร คือ ประกวดแข่งขันจักสานตะกร้าพลาสติก และประกวดแข่งขันแปรรูปผ้า(ออกแบบดีไซน์ชุดจากผ้าฝ้ายพื้นเมือง) ประกวดในวันที่ 9-10 ม.ค.61 สถานที่ประกวด ณ บริเวณลานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอป งานกาชาดและงานของดี 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร ในการนี้ ได้รับสนับสนุนเงินค่ารางวัลประกวดจากนายสมยศ ชาญจึงถาวร ประธานสภาอุตสาหกรรรมจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 10,000 บาท ดร.อีดิธ นามประกาย ผู้จัดการบริษัทโตโยต้ามุกดาหาร จำนวน 5,000 บาท และเครือข่ายโอทอปจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 8,300 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 23,300 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

09 มกราคม 2561 10:23 น.

๘ มกราคม ๒๕๖๑ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายสุระชาติ พรหมดิเรก หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ นำข้าราชการที่ได้รับคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง(ย้าย) ให้มาปฏิบัติราชการตามคำสั่งฯ รายงานตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและรองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมนี้ ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผวจ.มุกดาหาร นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และนายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ให้โอวาทและแนวทางในการทำงานฯ ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

09 มกราคม 2561 10:01 น.

นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์

พัฒนาการจังหวัดมุกดาหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

จัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารอื่นๆ