ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายสุระชาติ พรหมดิเรก หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน”โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดมุกดาหาร” ณ บ้านแข้ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี ในการถ่ายทำวิดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ หมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที่ ๗ อำเภอ ๒๐ หมู่บ้าน ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีการเผยแพร่ผ่านทางสื่อต่าง ๆ อาทิ สถานีโทรทัศน์ส่วนกลาง(ทีวีดิจิทัล) เคเบิลทีวีท้องถิ่น สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง/ท้องถิ่น Billboard สื่อทีวี Led Platform และสื่อออนไลน์ โดยคาดว่าจะเผยแพร่ ออกอากาศได้ ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

16 ตุลาคม 2561 09:41 น.

นายสุระชาติ พรหมดิเรก

รกท.พัฒนาการจังหวัดมุกดาหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

จัดซื้อจัดจ้าง

Variety